SERVEIS Para volver

Guia de la Cerdanya
WWW.LACERDANYA.COM

Apropat al Camping Solana del Segre
Si l´hi interessa ....

cuestionari per més informació

 

Formulari de Sol.licitud de PÀGINA GRÀFICA - MODEL B
Nom: Cognom:
Empresa: Nif:
Entitat Bancaria:. Titular:
Digits de control (20 ):.
Carrer: Població:
Cód. Postal: Provincia:
País: . .
Teléfon: Fax:
E-mail: URL:
Sol.licitud: ( Click sobre recuadro )
Sol.licito la realització de la meva PAGINA WEB - MODEL B , i accepto el seu càrrec trimestral per :
(marcar totes les opcions desitjadas)

Aquest serà automàtic si no hi ha anulació previa per escrit per la meva part.
MODEL B Textes a incorporar (250 caràcters espais inclosos)
Model B

Colors

Marcar el color bàsic desitjat

Vermell
Verd  
Blau

Imatges

Número d´imatges
(marcar la opció escollida)

Títol Apartat 1

Subtítol 1 Apartat 1

Text 1 Apartat 1


Subtítol 2 Apartat 1

Text 2 Apartat 1

Títol Apartat 2

Subtítol 1 Apartat 2

Text 1 Apartat 2


Subtítol 2 Apartat 2

Text 2 Apartat 2

Títol Apartat 3

Subtítol 1 Apartat 3

Text 1 Apartat 3


Subtítol 2 Apartat 3

Text 2 Apartat 3

Comentaris:

Atenció:
No es necessari que ompliu totes les imatges.
Annexeu en un e-mail les imatges dels textes i el logotip de l'Empresa que del'encapçalament.
També teniu l'opció d'enviar-nos el vostre catàleg , ó les fotos i el logotip , per correu. Nosaltres us les escanegarem.
(Preu per imatge de 2.000 Ptes.)
Haureu d'enviar un formulari per cada opció d'idioma escollit.
Pagament:

Per VISA :
Titular :                 

Nùmeros (16)        
Caducitat              

Per DOMICILIACIÓ BANCÀRIA :
La sol.licitud només serà efectiva fins que no hagueu tramès per fax el full de pagament